Certolizumab

Algemeen

Certolizumab behoort tot de biofarmaca en kan aangewezen zijn voor mensen met reumatoïde artritis. Het remt de werking van Tumor Necrosis Factor (TNF), een belangrijke ontstekingsstof. Certolizumab wordt gebruikt in geval klassieke reumatherapie faalt. Het is een duur medicijn; in de regel wordt dit medicijn pas toegediend indien je voldoet aan de criteria voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

Voor de start van een anti-TNF preparaat wordt gescreend naar vroeger contact met tuberculose, typisch door middel van een huidtest (Mantouxtest) en een radiologie van de longen. Een latente tuberculose zou immers kunnen opflakkeren onder anti-TNF therapie.

De informatie die je hier vindt vervangt niet de informatie op de bijsluiter van het medicijn. Lees ook de informatie op de bijsluiter en hou nauwkeurig rekening met de specifieke richtlijnen die je arts meegeeft.

Hoe wordt dit medicijn toegediend?

Certolizumab wordt toegediend via huidinjectie (subcutaan), in een typische dosis van 1 injectie (200 mg) om de 2 weken (het opstartschema is iets intensiever; volg de aanwijzingen van je arts). De toediening kan meestal gemakkelijk worden aangeleerd aan de persoon die het medicijn moet krijgen.

Wordt dit medicijn goed verdragen?

Soms ontstaat een beperkte huiduitslag op de plaats van de injectie.

Certolizumab kan je immuunweerstand beïnvloeden; bespreek daarom met je arts de best passende voorzorgen (bijvoorbeeld vaccinaties).

Er is heel wat discussie in hoeverre TNF-remmers een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van kanker. De uitgebreide gegevens die actueel voorhanden zijn, zijn geruststellend op dat vlak.

 

Wist je dat...

… twee tot drie procent van de bevolking kampt met één of andere vorm van artritis of onstekingsreuma, zoals reumatoïde artritis, Bechterew-artritis, psoriasisartritis of jicht?

Deze en meer info over artritis vind je in het boek “Mensen met artritis”

Bestel het boek