Etanercept

Algemeen

Etanercept behoort tot de biofarmaca en kan aangewezen zijn voor mensen met reumatoïde artritis, Bechterew-artritis, psoriasisartritis en kinderreuma. Buiten de reumatologie wordt etanercept ook toegediend aan mensen met psoriasis. Het remt de werking van Tumor Necrosis Factor (TNF), een belangrijke ontstekingsstof. Etanercept wordt gebruikt in geval klassieke reumatherapie faalt. Het is een duur medicijn; in de regel wordt dit medicijn pas toegediend indien je voldoet aan de criteria voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

Voor de start van een anti-TNF preparaat wordt gescreend naar vroeger contact met tuberculose, typisch door middel van een huidtest (Mantouxtest) en een radiologie van de longen. Een latente tuberculose zou immers kunnen opflakkeren onder anti-TNF therapie.

De informatie die je hier vindt vervangt niet de informatie op de bijsluiter van het medicijn. Lees ook de informatie op de bijsluiter en hou nauwkeurig rekening met de specifieke richtlijnen die je arts meegeeft.

Hoe wordt dit medicijn toegediend?

Etanercept wordt toegediend via huidinjectie (subcutaan), in een typische dosis van 1 injectie (50 mg) om de week. Ook kan een dosisschema worden toegepast van 2 injecties van 25 mg per week. De toediening kan meestal gemakkelijk worden aangeleerd aan de persoon die het medicijn moet krijgen.

In geval van kinderreuma wordt de dosis aangepast aan het gewicht.

Wordt dit medicijn goed verdragen?

Soms ontstaat een beperkte huiduitslag op de plaats van de injectie.

Etanercept kan je immuunweerstand beïnvloeden; bespreek daarom met je arts de best passende voorzorgen (bijvoorbeeld vaccinaties).

Er is heel wat discussie in hoeverre TNF-remmers een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van kanker. De uitgebreide gegevens die actueel voorhanden zijn, zijn geruststellend op dat vlak.

 

Wist je dat...

… artritis, rechtstreeks of onrechtstreeks, invloed kan hebben op je intieme relaties en op je seksleven? Praat erover met je partner of met je arts. Er hoeven daaromtrent geen taboes te zijn.

Deze en meer info over artritis vind je in het boek “Mensen met artritis”

Bestel het boek