Rituximab

Algemeen

Sommige witte bloedcellen hebben als belangrijkste rol om antistoffen aan te maken; ze staan bekend onder de naam B-lymfocyten. Het is geweten dat deze cellen een belangrijke rol spelen bij sommige vormen van artritis, in het bijzonder reumatoïde artritis. Vandaar het idee om deze cellen specifiek in het vizier te nemen. Rituximab behoort tot de biofarmaca en reageert op een bijzondere manier met deze B-lymfocyten.

Rituximab wordt gebruikt in geval klassieke reumatherapie en anti-TNF therapie falen. Het is een duur medicijn; in de regel wordt dit medicijn pas toegediend indien je voldoet aan de criteria voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

Voor de start van rituximab-therapie wordt gescreend naar vroeger contact met tuberculose, typisch door middel van een huidtest (Mantouxtest) en een radiologie van de longen. Een latente tuberculose zou immers kunnen opflakkeren onder deze therapie.

De informatie die je hier vindt vervangt niet de informatie op de bijsluiter van het medicijn. Lees ook de informatie op de bijsluiter en hou nauwkeurig rekening met de specifieke richtlijnen die je arts meegeeft.

Hoe wordt dit medicijn toegediend?

Rituximab wordt toegediend via infuus. Bij de opstart wordt tweemaal een infuus van 1 gram toegediend (met 2 weken interval). Bij het infuus wordt ook een cortisonemedicijn en een anti-allergisch middel toegediend. Dat laatste kan de rijvaardigheid beïnvloeden (zorg dus voor vervoer van het ziekenhuis naar huis te zorgen, omdat je beter zelf niet met de wagen rijdt na de behandeling).

Vaak duurt de respons langer dan 6 maanden. Bij heropstoot van de artritis wordt dit schema herhaald.

De toediening gebeurt typisch via het dagziekenhuis.

Wordt dit medicijn goed verdragen?

Allergische reacties kunnen optreden tijdens de toediening van het infuus of kort erna.

Rituximab kan je immuunweerstand beïnvloeden; bespreek daarom met je arts de best passende voorzorgen (bijvoorbeeld vaccinaties).

 

Wist je dat...

... lupus, een bindweefselaandoening, negen maal meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. De diagnose wordt vooral op jong volwassen leeftijd gesteld. De verschijningsvorm kan heel verschillend zijn.

Deze en meer info over artritis vind je in het boek “Mensen met artritis”

Bestel het boek