Wie is wie in het artritisteam?

De reumatoloog en huisarts zijn de artsen die bij uitstek het artritisteam coördineren. Onderling wisselen ze verslagen uit. Ze zijn de eerste verantwoordelijken inzake medische beslissingen en volgen samen ook de medicatie op: veiligheid, efficiëntie en therapietrouw.

In heel wat teams is de reumaverpleegkundige de rechterhand van de reumatoloog. Ze is erg vertrouwd met de vele aspecten van artritis, ze kan advies geven bij heel wat dagelijkse vragen en is een go-between in de contacten met de andere leden van het artritisteam. Ze werkt nauw samen met andere verpleegkundigen in het ziekenhuis of thuisverpleegkundigen.

De taak van een ergotherapeut bestaat erin om mensen met een functiebeperking te begeleiden en te adviseren om zo veel als mogelijkheid zelfredzaamheid en maximale participatie aan het familiale, professionele en maatschappelijke leven te bevorderen. Indien hulpmiddelen noodzakelijk zijn, levert zij een expertadvies.

In België is het de kinesitherapeut, in Nederland de fysiotherapeut. Hij of zij past – op voorschrift van de arts - oefentherapie toe, en volgens noodzaak ook massage of warmtetherapie.

Soms hapert het verwerkingsproces bij een nieuw gestelde diagnose. De arts en verpleegkundige hebben hiervoor oog en kunnen, meestal via gesprekken, hierin een groot deel tegemoet komen. Als meer gesprekstherapie noodzakelijk is, kan beroep worden gedaan op een psycholoog.

Voeten zitten aan het uiteinde van het lichaam en worden vaak vergeten. Typische voetproblemen zijn pijn, zwelling, knobbel- of eeltvorming, standafwijkingen van de tenen, of nagelproblemen. De podoloog is opgeleid om zorg te bieden bij zulke problemen. Volgens noodzaak kan verdere samenwerking met een orthopedisch technicus aangewezen zijn, voor steunzolen of orthopedische schoenen.

De orthopedisch chirurg wordt een belangrijk teamlid in geval er behoefte is aan gewrichtsvervangende chirurgie: een heupprothese of een knieprothese, of soms een schouder-, elleboog- of enkelprothese. Ook voet- en teenoperaties kunnen een heel belangrijke comfortverbetering betekenen.

De revalidatiearts heeft als hoofdbetrachting om functionele beperkingen maximaal te herstellen. Daartoe wordt samengewerkt met een heel revalidatieteam, in een centrum dat gewoonlijk aan een ziekenhuis is verbonden.

De sociaal werker, ook wel sociaal assistent of maatschappelijk werker genoemd, heeft een belangrijke taak in de begeleiding van mensen met chronische reumatische aandoeningen. Hij adviseert bij praktische, administratieve of financiële problemen, en helpt mee de juiste weg vinden naar eventuele financiële of sociale tegemoetkomingen.

De arbeidsgeneesheer hoort goed op de hoogte te zijn van de medische aspecten van artritis, en kent de werkomstandigheden. Hij kan ertoe bijdragen de werkomstandigheden optimaal aan te passen aan de capaciteit van de werknemer. In het proces van jobparticipatie kan hij een belangrijke rol vervullen.

Indien nodig zullen mensen met artritis ook op zoek gaan naar hulp in hun directe omgeving: familieleden, buren of kennissen. Deze mantelzorg wordt erg gewaardeerd en meer en meer ook erkend en ondersteund. De georganiseerde thuiszorg heeft tot doel de zelfzorg en mantelzorg maximaal te ondersteunen, op maat van de zorgbehoevende.

Last but not least is er de apotheker. Hij woont om de hoek en je hoeft geen afspraak te maken om binnen te gaan. Dit maakt dat de apotheker een zeer gemakkelijk bereikbare gezondheidswerker is, voor wie weinig drempelvrees bestaat. Hij is een eerstelijnsinformatieverschaffer voor allerlei gezondheidsvragen en geeft uitleg bij de correcte inname van medicijnen.

 

Wist je dat...

… artritis op elke leeftijd kan ontstaan, ook op kinderleeftijd, en dat er verschillende vormen van kinderreuma bestaan?

Deze en meer info over artritis vind je in het boek “Mensen met artritis”

Bestel het boek