Hoe actief is mijn reumatoïde artritis?

Meten is weten. De mate van ontstekingsactiviteit is bepalend voor de aanpassing van artritistherapie. Nochtans is het niet voor de hand liggend om op basis van een eenvoudige maatstaf deze ontstekingsactiviteit in kaart te brengen. Hetzelfde geldt voor de functiebeperkingen die het artritisproces met zich kan meebrengen. Reumatologen hebben in de voorbije jaren meetschalen ontwikkeld en gevalideerd, die een grote hulp zijn bij de opvolging van personen met artritis en het oppuntstellen van hun behandeling.

De DAS28-score is een berekende score die zeer goed een beeld geeft van de ziekteactiviteit in geval van reumatoïde artritis. De arts maakt hiervoor gebruik van een rekenmachientje dat geprogrammeerd is om 4 variabelen te verrekenen: het aantal gezwollen gewrichten, het aantal drukpijnlijke gewrichten, een schaal van 0 tot 100 waarop de persoon met artritis aangeeft hoe hij zelf de last van zijn of haar artritis ervaart, en een parameter afkomstig uit bloedonderzoek (de bloedbezinkingssnelheid). Kleine variaties van deze formule zijn mogelijk. Een steekproef van 28 gewrichten wordt in de formule verwerkt. Een DAS28-score lager dan 2,5 is zeer goed. Op basis van deze score kan de therapie op een gestandaardiseerde wijze worden aangepast.

De HAQ-vragenlijst (Health Assessment Questionnaire) peilt naar mogelijke functiebeperkingen, op basis van een vragenlijst die door de persoon met artritis ingevuld wordt. De persoon kan aangeven of hij of zij een reeks dagdagelijkse activiteiten kan doen zonder enige moeite, met enige moeite, zeer moeilijk of onmogelijk. De eindscore is een maatstaf voor eventuele functiebeperking.

Nog andere scores en vragenlijsten zijn ontwikkeld en kunnen gebruikt worden. Natuurlijk houdt gezondheid meer in dan enkel het meten van enkele strikt lichamelijke kenmerken. Gezondheid in brede zin houdt ook rekening met de mate waarin iemand nuttige of aangename handelingen kan uitvoeren, en kan deelnemen aan allerlei aspecten van het maatschappelijk leven (ontplooiïng van jezelf en je gezin, deelname aan het verenigingsleven, deelname aan sport en cultuur, jobuitoefening).

 

Wist je dat...

… dat therapietrouw de eerste voorwaarde is voor een goede werking van een geneesmiddel? Een medicijn zal inderdaad alleen helpen als je het correct gebruikt. Wie verschillende medicijnen gebruikt, kan baat hebben bij een medicijnendoos waarin je de medicatie voor een hele week klaarzet.

Deze en meer info over artritis vind je in het boek “Mensen met artritis”

Bestel het boek